Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců JIP Východočeská registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004634, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.Popis projektu

Společnost JIP Východočeská se zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem potravin a alkoholu. Projekt využije k proškolení klíčových pracovníků v oblasti měkkých a manažerských dovedností a technického vzdělávání. Společnosti JIP tento projekt pomůže ke zlepšení výkonnosti, zvýšení úrovně znalostí a také rozvíjet potřebné kompetence zaměstnancům, což bude mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti. Partnerem projektu jsou společnosti DCK Group s.r.o., DESASTRE s.r.o. a Vamex, spol.s r.o.

 

Cíle projektu

Cílovou skupinu budou představovat zaměstnanci společnosti JIP Východočeská a.s., kteří si prostřednictvím jednotlivých kurzů zvýší své znalosti a kompetence, které zúročí v rámci své profese.

 

Předpokládané výsledky

Celkem se vzdělávání zúčastní 120 osob/ účastníků, kteří budou splňovat min. bagatelní podporu a 33 zaměstnanců, kteří budou představovat skupinu osob ve věku 54+.

Zvyšováním úrovně kompetencí u vybraných skupin zaměstnanců docílime jejich vyššího uplatnění v rámci firmy i na trhu práce v ČR.

 

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.