OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

JIP majetková, s.r.o., se sídlem Nad Vinným potokem 1148/4, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO 259 22 858, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 287345, zastoupena Ivo Plškem, jednatelem, jakožto emitent dluhopisu JIP 7_2027 tímto v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 190/2004, o dluhopisech, a emisními podmínkami ze dne 10. 11. 2012 (dále jen „Emisní podmínky“) oznamuje konání schůze vlastníků dluhopisů s názvem JIP 7_2027, datum emise 30. 11. 2012.

JIP majetková, s.r.o., se sídlem Nad Vinným potokem 1148/4, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČO 259 22 858, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 287345, zastoupena Ivo Plškem, jednatelem,

Jakožto emitent dluhopisu JIP 7_2027 tímto v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 190/2004, o dluhopisech, a emisními podmínkami ze dne 10. 11. 2012 (dále jen „Emisní podmínky“) oznamuje konání schůze vlastníků dluhopisů s názvem JIP 7_2027, datum emise 30. 11. 2012:

Schůze se uskuteční dne 18. 12. 201810.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Martiny Kondrové, na adrese Pardubice - Zelené Předměstí, Smilova 333.

Rozhodným dnem pro účast na schůzi je v souladu s Emisními podmínkami den konání schůze, tedy 18. 12. 2018.

Program jednání schůze bude následující:

  1. Zahájení schůze, kontrola její usnášeníschopnosti, volba předsedy schůze
  2. Hlasování o udělení souhlasu se změnou zásadní povahy – fúzí emitenta se společností CORTESA a.s., se sídlem Hradišťská 407, Polabiny, 533 52 Pardubice, IČO 277 60 219, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3594, kdy tato zanikne a veškeré její jmění přejde na emitenta, jakožto nástupnickou společnost.
  3. Závěr

 
V Pardubicích dne 28. 11. 2018,
 JIP majetková, s.r.o., Ivo Plšek, jednatel